RoháčekEzdráš2,44

Ezdráš 2:44

synov Kerosových, synov Siaha-ových, synov Pádonových,


Verš v kontexte

43 Ne­tinej­cov: synov Cícha­ových, synov Chasufa-ových, synov Tab­ba­otových, 44 synov Kerosových, synov Siaha-ových, synov Pádonových, 45 synov Lebánahových, synov Chagabahových, synov Ak­kúbových,

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

44 synov Kerosových, synov Siaha-ových, synov Pádonových,

Evanjelický

44 Kérósovi, Síaháovi, Pádónovi,

Ekumenický

44 Kerósov­ci, Siáov­ci, Padónčania,

Bible21

44 synové Ke­rosovi, synové Si­ahovi, synové Pa­do­novi,