RoháčekEzdráš2,34

Ezdráš 2:34

synov Jericha tri­sto štyrid­saťpäť;


Verš v kontexte

33 synov Lodových, Chadídových a Onó-vo­vých sedem­sto dvad­saťpäť; 34 synov Jericha tri­sto štyrid­saťpäť; 35 synov Senay tri tisíce šesťs­to trid­sať;

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

34 synov Jericha tri­sto štyrid­saťpäť;

Evanjelický

34 mužov jevišs­kých tri­stoštyrid­saťpäť

Ekumenický

34 Jerišanov tri­stoštyrid­saťpäť,

Bible21

34 obyva­te­lé Je­ri­cha 345