RoháčekEzdráš2,32

Ezdráš 2:32

synov Charímových tri­sto dvad­sať;


Verš v kontexte

31 synov druhého Élama tisíc dve­sto päťdesiatštyri; 32 synov Charímových tri­sto dvad­sať; 33 synov Lodových, Chadídových a Onó-vo­vých sedem­sto dvad­saťpäť;

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

32 synov Charímových tri­sto dvad­sať;

Evanjelický

32 synov Chárímových tri­stod­vad­sať,

Ekumenický

32 Chárimanov tri­stod­vad­sať,

Bible21

32 obyva­te­lé Cha­ri­mu 320