RoháčekEzdráš2,30

Ezdráš 2:30

synov Mag­bíšových sto päťdesiatšesť;


Verš v kontexte

29 synov Néba päťdesiatd­va; 30 synov Mag­bíšových sto päťdesiatšesť; 31 synov druhého Élama tisíc dve­sto päťdesiatštyri;

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

30 synov Mag­bíšových sto päťdesiatšesť;

Evanjelický

30 synov Mag­bíšových stopäťdesiatšesť,

Ekumenický

30 Mag­bíšanov stopäťdesiatšesť,

Bible21

30 obyva­te­lé Mag­biše 156