RoháčekEzdráš2,27

Ezdráš 2:27

mužov Mich­masa sto dvad­saťd­va;


Verš v kontexte

26 synov Rámy a Geby šesťs­to dvad­saťjeden; 27 mužov Mich­masa sto dvad­saťd­va; 28 mužov Bét-ela a Haja dve­sto dvad­saťt­ri;

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

27 mužov Mich­masa sto dvad­saťd­va;

Evanjelický

27 mužov mik­más­kych stod­vad­saťd­va,

Ekumenický

27 Mik­másanov stod­vad­saťd­va,

Bible21

27 muži z Mi­chma­su 122