RoháčekEzdráš2,26

Ezdráš 2:26

synov Rámy a Geby šesťs­to dvad­saťjeden;


Verš v kontexte

25 synov Kir­jat-aríma, Kefíry a Beeróta sedem­sto štyrid­saťt­ri; 26 synov Rámy a Geby šesťs­to dvad­saťjeden; 27 mužov Mich­masa sto dvad­saťd­va;

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

26 synov Rámy a Geby šesťs­to dvad­saťjeden;

Evanjelický

26 mužov z Rámy a z Geby šesťs­tod­vad­saťjeden,

Ekumenický

26 Rámčanov a Gebanov šesťs­tod­vad­saťjeden,

Bible21

26 obyva­te­lé Rámy a Geby 621