RoháčekEzdráš2,16

Ezdráš 2:16

synov Aterových z Ezechiáša deväťdesiatosem;


Verš v kontexte

15 synov Adínových štyris­to päťdesiatštyri; 16 synov Aterových z Ezechiáša deväťdesiatosem; 17 synov Becajových tri­sto dvad­saťt­ri;

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

16 synov Aterových z Ezechiáša deväťdesiatosem;

Evanjelický

16 synov Áterových, totiž Jechiz­kijových, deväťdesiatosem,

Ekumenický

16 po­tom­kov Atérových po Jechiz­kijovi bolo deväťdesiatosem,

Bible21

16 synové Ate­rovi, to­tiž Chizkiášovi, 98