RoháčekEzdráš1,10

Ezdráš 1:10

trid­sať zlatých po­hárov, štyris­to desať striebor­ných po­hárov druho­tried­nych a iných nádob tisíc.


Verš v kontexte

9 A toto bol ich počet: trid­sať zlatých mís, tisíc striebor­ných mís, dvad­saťdeväť veľkých nožov, 10 trid­sať zlatých po­hárov, štyris­to desať striebor­ných po­hárov druho­tried­nych a iných nádob tisíc. 11 Všet­kých nádob, zlatých a striebor­ných, bolo päť tisíc štyris­to. Všet­ko to od­niesol Šešbacar spolu vtedy, keď sa stehoval zajatý ľud z Babylona hore do Jeruzalema.

späť na Ezdráš, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 trid­sať zlatých po­hárov, štyris­to desať striebor­ných po­hárov druho­tried­nych a iných nádob tisíc.

Evanjelický

10 trid­sať zlatých čiaš, štyris­todesať striebor­ných čiaš a tisíc iných nádob.

Ekumenický

10 trid­sať zlatých čiaš, štyris­todesať druhoradých striebor­ných čiaš, tisíc iných nádob;

Bible21

10 mísy zlaté 30mísy stříbrné dvo­ji­té 410nádo­by ostatní 1 000.