Roháček2. Mojžišova7,3

2. Mojžišova 7:3

Exodus

Ale ja za­tvr­dím srd­ce fara­onovo a budem množiť svoje znamenia a svoje zá­zraky v Egypt­skej zemi.


Verš v kontexte

2 Ty budeš hovoriť všet­ko, čo ti roz­kážem, a Áron, tvoj brat bude hovoriť fara­onovi, aby pre­pus­til synov Iz­raelových zo svojej zeme. 3 Ale ja za­tvr­dím srd­ce fara­onovo a budem množiť svoje znamenia a svoje zá­zraky v Egypt­skej zemi. 4 Pre­to vás ne­pos­lúch­ne fara­on, a ja položím svoju ruku na Egypt a vy­vediem svoje voj­ská, svoj ľud, synov Iz­raelových, z Egypt­skej zeme s veľkými súdy.

späť na 2. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Roháček

3 Ale ja za­tvr­dím srd­ce fara­onovo a budem množiť svoje znamenia a svoje zá­zraky v Egypt­skej zemi.

Evanjelický

3 Ja však za­tvr­dím faraónovo srd­ce, hoci rozm­nožím svoje znamenia a divy v Egyp­te,

Ekumenický

3 Ja však za­tvr­dím faraónovo srd­ce a v Egypte urobím mnoho svojich znamení a zá­zrakov.

Bible21

3 Já však po­sílím fa­rao­novu hrdost a budu v egyptské zemi množit svá zna­mení a divy.