Roháček2. Mojžišova37,10

2. Mojžišova 37:10

Exodus

Spravil aj stôl zo šittímového dreva. Dva lak­te bol dl­hý, lakeť široký a lakeť a pol vy­soký.


Verš v kontexte

9 A cherubi mali roz­tia­hnuté krýd­la zvr­chu za­krývajúc svojimi krýd­lami po­krýv­ku, a ich tvári boly ob­rátené jedna k druhej. Na po­krýv­ku boly ob­rátené tvári cherubov. 10 Spravil aj stôl zo šittímového dreva. Dva lak­te bol dl­hý, lakeť široký a lakeť a pol vy­soký. 11 A po­kryl ho čis­tým zlatom a spravil mu zlatý veniec do­okola.

späť na 2. Mojžišova, 37

Príbuzné preklady Roháček

10 Spravil aj stôl zo šittímového dreva. Dva lak­te bol dl­hý, lakeť široký a lakeť a pol vy­soký.

Evanjelický

10 Po­tom urobil stôl z akáci­ového dreva dva lak­te dl­hý, lakeť široký a pol­druha lakťa vy­soký.

Ekumenický

10 Z akáciového dreva zhotovil stôl dva lak­te dl­hý, jeden lakeť široký a jeden a pol lakťa vy­soký.

Bible21

10 Vy­ro­bil také stůl z akáci­ového dře­va: byl dva lok­te dlouhý, je­den lo­ket ši­roký a je­den a půl lok­te vy­soký.