Roháček2. Mojžišova33,3

2. Mojžišova 33:3

Exodus

do zeme, ktorá tečie mliekom a medom, lebo sám nepojdem hore v tvojom strede, pre­tože si ľud tvr­dej šije, aby som ťa neza­hladil na ces­te.


Verš v kontexte

2 A pošlem pred tebou an­jela a vy­ženiem Kananeja, Amoreja, Heteja, Ferezeja, Heveja a Jebuzeja -, 3 do zeme, ktorá tečie mliekom a medom, lebo sám nepojdem hore v tvojom strede, pre­tože si ľud tvr­dej šije, aby som ťa neza­hladil na ces­te. 4 Keď počul ľud túto zlú zp­rávu, smútili, a ni­kto ne­vzal na seba svojej okrasy.

späť na 2. Mojžišova, 33

Príbuzné preklady Roháček

3 do zeme, ktorá tečie mliekom a medom, lebo sám nepojdem hore v tvojom strede, pre­tože si ľud tvr­dej šije, aby som ťa neza­hladil na ces­te.

Evanjelický

3 Choď do krajiny oplývajúcej mliekom a medom. Ja však ne­pôj­dem s tebou, aby som ťa ces­tou ne­zničil, keďže si tvrdo­hlavým ľudom.

Ekumenický

3 Prídeš do krajiny oplývajúcej mliekom a medom. Ja však ne­pôj­dem s vami, lebo ste tvrdo­šij­ný ľud. Inak by som vás musel ces­tou vy­hubiť.

Bible21

3 Půjdeš do země oplývající mlékem a me­dem, avšak já s te­bou ne­půjdu, abych tě cestou ne­vy­hla­dil, ne­boť jste tvrdošíjný lid.“