Roháček2. Mojžišova32,20

2. Mojžišova 32:20

Exodus

Po­tom vzal teľa, ktoré spravili, a spálil ho v ohni a ro­zdr­vil až na prach a vy­sypúc to na vody dal piť synom Iz­raelovým.


Verš v kontexte

19 A stalo sa, keď sa pri­blížil k táboru a keď uvidel teľa a kolotan­ce, že sa roz­pálil hnev Mojžišov a hodil do­sky zo svojich rúk a roz­bil ich pod vr­chom. 20 Po­tom vzal teľa, ktoré spravili, a spálil ho v ohni a ro­zdr­vil až na prach a vy­sypúc to na vody dal piť synom Iz­raelovým. 21 A Mojžiš po­vedal Áronovi: Čo ti urobil ten­to ľud, že si naň uviedol veľký hriech?

späť na 2. Mojžišova, 32

Príbuzné preklady Roháček

20 Po­tom vzal teľa, ktoré spravili, a spálil ho v ohni a ro­zdr­vil až na prach a vy­sypúc to na vody dal piť synom Iz­raelovým.

Evanjelický

20 Vzal teľa, ktoré urobili, spálil ho a ro­zdr­vil na prach, vy­sypal ho na vodu a dal piť Iz­rael­com.

Ekumenický

20 Po­tom vzal teľa, ktoré si zhotovili, spálil ho v ohni, zo­mlel na prach, na­sypal do vody a dal Iz­raelitom piť.

Bible21

20 Pak vzal to te­le, které si uděla­li, roz­tavil je v ohni, roz­drtil na prach, roz­ptý­lil na hla­di­nu vody a dal pít synům Iz­rae­le.