Roháček2. Mojžišova32,18

2. Mojžišova 32:18

Exodus

A on povedal: Nie je to krik, ako sa ozýva víťazs­tvo, ani nie je to krik, ako sa ozýva porážka; ja čujem hlas spevu.


Verš v kontexte

17 A keď počul Jozua hlas ľudu, že kričí, po­vedal Mojžišovi: Krik boja je v tábore. 18 A on povedal: Nie je to krik, ako sa ozýva víťazs­tvo, ani nie je to krik, ako sa ozýva porážka; ja čujem hlas spevu. 19 A stalo sa, keď sa pri­blížil k táboru a keď uvidel teľa a kolotan­ce, že sa roz­pálil hnev Mojžišov a hodil do­sky zo svojich rúk a roz­bil ich pod vr­chom.

späť na 2. Mojžišova, 32

Príbuzné preklady Roháček

18 A on povedal: Nie je to krik, ako sa ozýva víťazs­tvo, ani nie je to krik, ako sa ozýva porážka; ja čujem hlas spevu.

Evanjelický

18 On po­vedal: To nie je po­krik víťazs­tva, ani hlas kriku porážky; hlas veseliacich sa počujem.

Ekumenický

18 On však od­povedal: To nie je po­krik víťazov, to nie je po­krik porazených, ja počujem hlas spevu.

Bible21

18 Ten však odpověděl: „To není jásot vítězství, to není po­ražených křik – já slyším prozpěvování!“