Roháček2. Mojžišova3,22

2. Mojžišova 3:22

Exodus

Ale žena vy­žiada od svojej súsedy aj od tej, ktorá po­hos­tíni v jej dome, striebor­né klenoty a zlaté klenoty i rúcha, a po­kladiete to na svojich synov a na svoje dcéry a olúpite Egypťanov.


Verš v kontexte

20 A p­reto vystriem svoju ruku a budem biť Egypt všelijakými svojimi divy, ktoré učiním pro­stred neho. A po­tom vás pre­pus­tí. 21 A dám tomuto ľudu milosť v očiach Egypťanov, a bude, keď poj­dete, ne­poj­dete prázd­ni. 22 Ale žena vy­žiada od svojej súsedy aj od tej, ktorá po­hos­tíni v jej dome, striebor­né klenoty a zlaté klenoty i rúcha, a po­kladiete to na svojich synov a na svoje dcéry a olúpite Egypťanov.

späť na 2. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

22 Ale žena vy­žiada od svojej súsedy aj od tej, ktorá po­hos­tíni v jej dome, striebor­né klenoty a zlaté klenoty i rúcha, a po­kladiete to na svojich synov a na svoje dcéry a olúpite Egypťanov.

Evanjelický

22 nech si každá žena vy­pýta od svojej susedy a od svojej spolu­bývajúcej striebor­né a zlaté pred­mety i šat­stvo, položíte to na svojich synov a dcéry a olúpite Egypt.

Ekumenický

22 Každá žena si vy­pýta od sused­ky a spolu­bývajúcej striebor­né a zlaté pred­mety i plášte a naložíte ich na svojich synov a dcéry. Tak­to olúpite Egypt.

Bible21

22 Každá že­na požádá svou sou­sedku i její návštěvu o stříbrné a zlaté šperky a ša­ty, které ob­léknete svým synům a dcerám. Dočis­ta Egypťa­ny oberete!“