Roháček2. Mojžišova3,21

2. Mojžišova 3:21

Exodus

A dám tomuto ľudu milosť v očiach Egypťanov, a bude, keď poj­dete, ne­poj­dete prázd­ni.


Verš v kontexte

20 A p­reto vystriem svoju ruku a budem biť Egypt všelijakými svojimi divy, ktoré učiním pro­stred neho. A po­tom vás pre­pus­tí. 21 A dám tomuto ľudu milosť v očiach Egypťanov, a bude, keď poj­dete, ne­poj­dete prázd­ni. 22 Ale žena vy­žiada od svojej súsedy aj od tej, ktorá po­hos­tíni v jej dome, striebor­né klenoty a zlaté klenoty i rúcha, a po­kladiete to na svojich synov a na svoje dcéry a olúpite Egypťanov.

späť na 2. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

21 A dám tomuto ľudu milosť v očiach Egypťanov, a bude, keď poj­dete, ne­poj­dete prázd­ni.

Evanjelický

21 Vzbudím dob­ro­praj­nosť voči tomuto ľudu, takže keď budete od­chádzať, ne­odídete na­práz­dno;

Ekumenický

21 V Egypťanoch vzbudím priazeň voči tomuto ľudu. Keď budete od­chádzať, ne­pôj­dete na­práz­dno.

Bible21

21 Zároveň na­kloním Egypťa­ny k to­muto lidu tak příznivě, že až půjdete, roz­hodně ne­o­de­jdete s prázdnou.