Roháček2. Mojžišova3,20

2. Mojžišova 3:20

Exodus

A p­reto vystriem svoju ruku a budem biť Egypt všelijakými svojimi divy, ktoré učiním pro­stred neho. A po­tom vás pre­pus­tí.


Verš v kontexte

19 No, ja viem, že egypt­ský kráľ vám nedá, aby ste išli, ale keď nie, is­tot­ne potom, p­rinútený silnou rukou. 20 A p­reto vystriem svoju ruku a budem biť Egypt všelijakými svojimi divy, ktoré učiním pro­stred neho. A po­tom vás pre­pus­tí. 21 A dám tomuto ľudu milosť v očiach Egypťanov, a bude, keď poj­dete, ne­poj­dete prázd­ni.

späť na 2. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

20 A p­reto vystriem svoju ruku a budem biť Egypt všelijakými svojimi divy, ktoré učiním pro­stred neho. A po­tom vás pre­pus­tí.

Evanjelický

20 Pre­to vy­striem svoju ruku a biť budem Egypt všet­kými svojimi div­nými skut­kami, ktoré budem robiť upro­stred neho, a po­tom vás pre­pus­tí.

Ekumenický

20 Pre­to vy­striem ruku a za­siah­nem Egypt rôz­nymi div­mi, ktoré vy­konám medzi nimi. Po­tom vás pre­pus­tí.

Bible21

20 Vztáhnu tedy svou ruku a udeřím na Egypt vše­mi divy, které upro­střed něj vy­konám. Teprve pak vás pro­pustí.