Roháček2. Mojžišova3,14

2. Mojžišova 3:14

Exodus

A Bôh riekol Mojžišovi: SOM, KTORÝ SOM. A ďalej riekol: Tak­to po­vieš synom Iz­raelovým: SOM ma po­slal k vám.


Verš v kontexte

13 A Mojžiš po­vedal Bohu: Hľa, ja prij­dem k synom Iz­raelovým a po­viem im: Bôh vašich ot­cov ma po­slal k vám. A keď mi po­vedia: Aké je jeho meno? Čo im po­viem? 14 A Bôh riekol Mojžišovi: SOM, KTORÝ SOM. A ďalej riekol: Tak­to po­vieš synom Iz­raelovým: SOM ma po­slal k vám. 15 A ešte riekol Bôh Mojžišovi: Tak­to po­vieš synom Iz­raelovým: Hos­podin, Bôh vašich ot­cov, Bôh Ab­rahámov, Bôh Izákov a Bôh Jakobov, ma po­slal k vám. Toto je moje meno na veky, a to je moja pamiat­ka z po­kolenia na po­kolenie.

späť na 2. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

14 A Bôh riekol Mojžišovi: SOM, KTORÝ SOM. A ďalej riekol: Tak­to po­vieš synom Iz­raelovým: SOM ma po­slal k vám.

Evanjelický

14 Boh riekol Mojžišovi: SOM, KTORÝ SOM. Riekol ďalej: Tak po­vedz Iz­rael­com: Po­slal ma k vám SOM.

Ekumenický

14 Boh po­vedal Mojžišovi: Ja som, ktorý som; a do­dal: Iz­raelitom po­vieš: „Ja som“ ma po­slal k vám.

Bible21

14 Teh­dy Bůh Mo­jžíšovi ře­kl: „Jsem, který jsem.“ A do­dal: „Tak­to pro­mluvíš k synům Iz­rae­le: ‚Po­slal mě k vám Jsem.‘“