Roháček2. Mojžišova29,18

2. Mojžišova 29:18

Exodus

a za­páliš celého barana na ol­tári; to je zápal­ná obeť Hos­podinovi, upokojujúca vôňa, je to ohňová obeť Hos­podinovi.


Verš v kontexte

17 A barana po­sekáš na jeho kusy a umyješ jeho vnútor­nos­ti i jeho nohy a po­kladieš ich na jeho kusy i na jeho hlavu 18 a za­páliš celého barana na ol­tári; to je zápal­ná obeť Hos­podinovi, upokojujúca vôňa, je to ohňová obeť Hos­podinovi. 19 Po­tom vez­meš druhého barana, a Áron a jeho synovia položia svoje ruky na hlavu barana.

späť na 2. Mojžišova, 29

Príbuzné preklady Roháček

18 a za­páliš celého barana na ol­tári; to je zápal­ná obeť Hos­podinovi, upokojujúca vôňa, je to ohňová obeť Hos­podinovi.

Evanjelický

18 Celého barana spáľ na dym na ol­tári; to je spaľovaná obeť Hos­podinovi, príjem­nej vône; to je ohňová obeť Hos­podinovi.

Ekumenický

18 Celého barana spáľ na ol­tári. To je spaľovaná obeta Hos­podinovi, príjem­ná vôňa, ohňová obeta Hos­podinovi.

Bible21

18 Ce­lého be­ra­na pak ne­cháš dý­mat na ol­táři. Je to zápalná oběť Hos­po­di­nu, příjemná vůně, oh­nivá oběť Hos­po­di­nu.