Roháček2. Mojžišova20,13

2. Mojžišova 20:13

Exodus

Nezabiješ!


Verš v kontexte

12 Cti svoj­ho otca i svoju mať, aby sa predĺžili tvoje dni na zemi, ktorú ti dá Hos­podin, tvoj Bôh 13 Nezabiješ! 14 Nezos­mil­níš!

späť na 2. Mojžišova, 20

Príbuzné preklady Roháček

13 Nezabiješ!

Evanjelický

13 Nezabiješ!

Ekumenický

13 Nezabiješ!

Bible21

13 Ne­zabíjej.