Roháček2. Mojžišova20,11

2. Mojžišova 20:11

Exodus

Lebo šesť dní činil Hos­podin nebesia a zem, more a všet­ko, čo je v nich, a od­počinul sied­meho dňa. Pre­to požeh­nal Hos­podin deň soboty a po­svätil ho.


Verš v kontexte

10 Ale sied­my deň je sobota Hos­podina, tvoj­ho Boha. Nebudeš robiť nijakého diela ani ty ani tvoj syn ani tvoja dcéra, tvoj sluha ani tvoja diev­ka ani tvoje hovädo ani tvoj po­hos­tín, ktorý je v tvojich bránach. 11 Lebo šesť dní činil Hos­podin nebesia a zem, more a všet­ko, čo je v nich, a od­počinul sied­meho dňa. Pre­to požeh­nal Hos­podin deň soboty a po­svätil ho. 12 Cti svoj­ho otca i svoju mať, aby sa predĺžili tvoje dni na zemi, ktorú ti dá Hos­podin, tvoj Bôh

späť na 2. Mojžišova, 20

Príbuzné preklady Roháček

11 Lebo šesť dní činil Hos­podin nebesia a zem, more a všet­ko, čo je v nich, a od­počinul sied­meho dňa. Pre­to požeh­nal Hos­podin deň soboty a po­svätil ho.

Evanjelický

11 lebo za šesť dní utvoril Hos­podin nebesá i zem, more i všet­ko, čo je v nich, a sied­my deň od­počíval; pre­to Hos­podin požeh­nal deň sviatočného od­počin­ku a po­svätil ho!

Ekumenický

11 Veď Hos­podin za šesť dní utvoril nebo a zem, more a všet­ko, čo je v nich, a sied­my deň od­počíval. Pre­to Hos­podin požeh­nal deň sobot­ného od­počin­ku a po­svätil ho.

Bible21

11 V šesti dnech to­tiž Hos­po­din uči­nil nebe i ze­mi, moře a všech­no, co je v nich, ale sedmého dne odpoči­nul. Pro­to Hos­po­din požeh­nal so­botní den a po­svě­til jej.