Roháček2. Mojžišova16,32

2. Mojžišova 16:32

Exodus

A Mojžiš po­vedal: Toto je to, čo roz­kázal Hos­podin: Na­plň ňou mieru omer, aby bola za­chovaná pre vaše budúce pokolenia, aby videli chlieb, ktorý som vám dával jesť na púšti, keď som vás vy­viedol z Egypt­skej zeme.


Verš v kontexte

31 A dom Iz­raelov na­zval meno toho ­chleba manna, ktorá bola jako korian­drové semeno, biela, a jej chuť bola jako koláč s medom. 32 A Mojžiš po­vedal: Toto je to, čo roz­kázal Hos­podin: Na­plň ňou mieru omer, aby bola za­chovaná pre vaše budúce pokolenia, aby videli chlieb, ktorý som vám dával jesť na púšti, keď som vás vy­viedol z Egypt­skej zeme. 33 A Mojžiš po­vedal Áronovi: Vez­mi jed­nu nádobu a daj do nej pl­ný omer man­ny a ulož ju pred Hos­podinom, aby bola za­chovaná pre vaše budúce pokolenia.

späť na 2. Mojžišova, 16

Príbuzné preklady Roháček

32 A Mojžiš po­vedal: Toto je to, čo roz­kázal Hos­podin: Na­plň ňou mieru omer, aby bola za­chovaná pre vaše budúce pokolenia, aby videli chlieb, ktorý som vám dával jesť na púšti, keď som vás vy­viedol z Egypt­skej zeme.

Evanjelický

32 Nato Mojžiš po­vedal: Toto je, o čom pri­kázal Hos­podin: Na­plň tým ómer a nech sa to za­chová pre vaše po­kolenia, aby videli chlieb, ktorým som vás choval na púšti, keď som vás vy­viedol z Egyp­ta.

Ekumenický

32 Mojžiš po­vedal: Hos­podin pri­kázal toto: Na­plň man­nou ómer, aby sa za­chovala pre vaše budúce po­kolenie, aby videli chlieb, ktorým som vás živil na púšti, keď som vás vy­viedol z Egypta.

Bible21

32 Mo­jžíš ře­kl: „Hos­po­din přikázal to­to: Naber toho je­den omer, ať je to uchováno pro všech­na vaše poko­lení. Ať vi­dí pokrm, jímž jsem vás kr­mil na pouš­ti, když jsem vás vy­ve­dl z Egypta.“