Roháček2. Mojžišova16,31

2. Mojžišova 16:31

Exodus

A dom Iz­raelov na­zval meno toho ­chleba manna, ktorá bola jako korian­drové semeno, biela, a jej chuť bola jako koláč s medom.


Verš v kontexte

30 A tak od­počíval ľud sied­meho dňa. 31 A dom Iz­raelov na­zval meno toho ­chleba manna, ktorá bola jako korian­drové semeno, biela, a jej chuť bola jako koláč s medom. 32 A Mojžiš po­vedal: Toto je to, čo roz­kázal Hos­podin: Na­plň ňou mieru omer, aby bola za­chovaná pre vaše budúce pokolenia, aby videli chlieb, ktorý som vám dával jesť na púšti, keď som vás vy­viedol z Egypt­skej zeme.

späť na 2. Mojžišova, 16

Príbuzné preklady Roháček

31 A dom Iz­raelov na­zval meno toho ­chleba manna, ktorá bola jako korian­drové semeno, biela, a jej chuť bola jako koláč s medom.

Evanjelický

31 Iz­rael­ci to na­zvali man­nou, ktorá bola biela ako korian­drové semeno a chutila ako koláč s medom.

Ekumenický

31 Tomu po­kr­mu dali Iz­raeliti meno man­na. Bol biely ako korian­drové semeno a chutil ako medový koláč.

Bible21

31 Dům Iz­rae­le pak ten pokrm na­zval ma­na. Byl jako se­meno ko­ri­a­n­d­ru, bílý, a chutnal jako medový ko­láč.