Roháček2. Mojžišova14,28

2. Mojžišova 14:28

Exodus

A vody na­vrátiac sa po­kryly vozy i jazd­cov so všet­kým voj­skom fara­onovým, všetkých, ktorí vošli za nimi do mora; nezos­talo z nich ani len jed­ného.


Verš v kontexte

27 V­tedy vystrel Mojžiš svoju ruku na more, a more sa na­vrátilo pred ránom ku svojej moci, a Egypťania utekali oproti ne­mu, a tak vrh­nul Hos­podin Egypťana do­pro­stred mora. 28 A vody na­vrátiac sa po­kryly vozy i jazd­cov so všet­kým voj­skom fara­onovým, všetkých, ktorí vošli za nimi do mora; nezos­talo z nich ani len jed­ného. 29 A synovia Iz­raelovi išli po suchu pro­stred­kom mora, a voda im bola múrom z ich pravej a z ich ľavej strany.

späť na 2. Mojžišova, 14

Príbuzné preklady Roháček

28 A vody na­vrátiac sa po­kryly vozy i jazd­cov so všet­kým voj­skom fara­onovým, všetkých, ktorí vošli za nimi do mora; nezos­talo z nich ani len jed­ného.

Evanjelický

28 Vody sa vrátili späť a pri­kryli vozy, jazd­cov a všet­ko faraónovo voj­sko, čo za nimi vošlo do mora; nezos­tal z nich ani jeden.

Ekumenický

28 Vody sa vrátili, zaliali bojové vozy, jazd­cov i všet­ko faraónovo voj­sko, ktoré sa hnalo za Iz­raelit­mi do mora. Ani jeden z nich ne­os­tal.

Bible21

28 Jak se vody vrace­ly, po­hř­bi­ly vozy i jezd­ce, ce­lé fa­rao­novo voj­sko, jež vešlo za Iz­rae­li­ty do moře. Ne­zůstal z nich ani je­den.