Roháček2. Mojžišova14,27

2. Mojžišova 14:27

Exodus

V­tedy vystrel Mojžiš svoju ruku na more, a more sa na­vrátilo pred ránom ku svojej moci, a Egypťania utekali oproti ne­mu, a tak vrh­nul Hos­podin Egypťana do­pro­stred mora.


Verš v kontexte

26 A Hos­podin riekol Mojžišovi: Vy­stri svoju ruku na more, aby sa na­vrátily vody na Egypťanov, na ich vozy a na ich jazd­cov. 27 V­tedy vystrel Mojžiš svoju ruku na more, a more sa na­vrátilo pred ránom ku svojej moci, a Egypťania utekali oproti ne­mu, a tak vrh­nul Hos­podin Egypťana do­pro­stred mora. 28 A vody na­vrátiac sa po­kryly vozy i jazd­cov so všet­kým voj­skom fara­onovým, všetkých, ktorí vošli za nimi do mora; nezos­talo z nich ani len jed­ného.

späť na 2. Mojžišova, 14

Príbuzné preklady Roháček

27 V­tedy vystrel Mojžiš svoju ruku na more, a more sa na­vrátilo pred ránom ku svojej moci, a Egypťania utekali oproti ne­mu, a tak vrh­nul Hos­podin Egypťana do­pro­stred mora.

Evanjelický

27 Mojžiš vy­strel ruku nad more a za rána sa more vrátilo na svoje pôvod­né mies­to; Egypťania však utekali proti ne­mu, a tak Hos­podin voh­nal Egypťanov do­pro­stred mora.

Ekumenický

27 Mojžiš vy­strel ruku nad more a to sa nad­ránom vrátilo na svoje mies­to. Vody sa valili proti utekajúcim Egypťanom a Hos­podin ich zalial vl­nami upro­stred mora.

Bible21

27 Mo­jžíš tedy na­přáhl ruku nad moře. Když na­stalo ráno, moře se vrá­ti­lo na původní místo a Egypťané utíka­li pro­ti ně­mu. Tak Hos­po­din vmetl Egypťa­ny do­prostřed moře.