Roháček2. Mojžišova14,24

2. Mojžišova 14:24

Exodus

Po­tom stalo sa za ran­nej stráže: Hos­podin po­hliadol na voj­sko Egypťanov zo stĺpu ohňa a ob­laku a zmiatol voj­sko Egypťanov.


Verš v kontexte

23 A Egypťania ich honili a vošli za nimi, všet­ky kone fara­onove, jeho vozy i jeho jazd­ci, do­pro­stred mora. 24 Po­tom stalo sa za ran­nej stráže: Hos­podin po­hliadol na voj­sko Egypťanov zo stĺpu ohňa a ob­laku a zmiatol voj­sko Egypťanov. 25 A vy­razil kolesá z jeho vozov a po­háňal ho tak, že išlo s ťažkosťou. Vtedy po­vedali Egypťania: Utečme pred Iz­raelom, lebo Hos­podin bojuje za nich proti Egypťanom!

späť na 2. Mojžišova, 14

Príbuzné preklady Roháček

24 Po­tom stalo sa za ran­nej stráže: Hos­podin po­hliadol na voj­sko Egypťanov zo stĺpu ohňa a ob­laku a zmiatol voj­sko Egypťanov.

Evanjelický

24 Za ran­nej stráže Hos­podin v oh­nivom a ob­lakovom stĺpe po­zrel na tábor Egypťanov a spôsobil zmätok v egypt­skom tábore,

Ekumenický

24 V čase ran­nej stráže sa však Hos­podin po­zrel na tábor Egypťanov z ohnivého a ob­lačného stĺpa a uviedol ich do zmät­ku.

Bible21

24 K ránu pak Hos­po­din shlé­dl z oh­nivého a ob­la­kového slou­pu na tá­bor Egypťanů a uvr­hl egyptský tá­bor do zmatku.