Roháček2. Mojžišova1,4

2. Mojžišova 1:4

Exodus

Dán, Naf­tali, Gád a Aser.


Verš v kontexte

3 Izachár, Za­bulon a Ben­jamin, 4 Dán, Naf­tali, Gád a Aser. 5 A bolo všet­kých duší, ktoré pošly z bed­ra Jakobov­ho, sedem­desiat duší. A Jozef bol v Egyp­te.

späť na 2. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 Dán, Naf­tali, Gád a Aser.

Evanjelický

4 Dán, Naf­tálí, Gád a Ašér.

Ekumenický

4 Dán, Naf­táli, Gád a Ašér.

Bible21

4 Dan a Neftalí, Gád a Ašer.