Roháček2. Mojžišova1,18

2. Mojžišova 1:18

Exodus

A egypt­ský kráľ po­volal baby a po­vedal im: Prečo ste to urobily, že ste nechaly chlap­cov žiť?


Verš v kontexte

17 Ale baby sa bály Boha, a ne­urobily tak, ako im hovoril egypt­ský kráľ, lež nechaly chlap­cov žiť. 18 A egypt­ský kráľ po­volal baby a po­vedal im: Prečo ste to urobily, že ste nechaly chlap­cov žiť? 19 A baby riek­ly fara­onovi: Heb­rej­ky nie sú jako egypt­ské ženy, lebo tie sú zdravé a sil­né; prv ako k nim prij­de baba, porodia.

späť na 2. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 A egypt­ský kráľ po­volal baby a po­vedal im: Prečo ste to urobily, že ste nechaly chlap­cov žiť?

Evanjelický

18 I za­volal egypt­ský kráľ pôrod­né baby a po­vedal im: Prečo ste to urobili a nechávali ste chlap­cov nažive?

Ekumenický

18 Egypt­ský kráľ si dal pred­volať pôrod­né babice a po­vedal im: Prečo to robíte, že nechávate chlap­cov nažive?

Bible21

18 Egyptský král si ty po­rodní bá­by dal před­vo­lat. „Co to provádíte?“ lá­teřil. „Ne­chává­te chlap­ce naživu!“