Roháček2. Mojžišova1,17

2. Mojžišova 1:17

Exodus

Ale baby sa bály Boha, a ne­urobily tak, ako im hovoril egypt­ský kráľ, lež nechaly chlap­cov žiť.


Verš v kontexte

16 a po­vedal: Keď budete po­máhať heb­rej­ským ženám pri pôrode a budete hľadieť na rodenie, vtedy, ak bude syn, za­bijete ho, a keď dcéra, bude žiť. 17 Ale baby sa bály Boha, a ne­urobily tak, ako im hovoril egypt­ský kráľ, lež nechaly chlap­cov žiť. 18 A egypt­ský kráľ po­volal baby a po­vedal im: Prečo ste to urobily, že ste nechaly chlap­cov žiť?

späť na 2. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 Ale baby sa bály Boha, a ne­urobily tak, ako im hovoril egypt­ský kráľ, lež nechaly chlap­cov žiť.

Evanjelický

17 No pôrod­né baby sa báli Boha, nerobili, ako im pri­kázal egypt­ský kráľ, a nechávali chlap­cov nažive.

Ekumenický

17 Pôrod­né babice sa však báli Boha, nerobili, ako im roz­kázal egypt­ský kráľ, a nechávali chlap­cov nažive.

Bible21

17 Ty po­rodní bá­by se ale bály Bo­ha, a tak ne­jednaly, jak jim ře­kl egyptský král, a ne­chávaly chlap­ce naživu.