Roháček2. Mojžišova1,12

2. Mojžišova 1:12

Exodus

Ale čím viacej ho trápili, tým viacej sa množil a tým viacej sa rozširoval. A hrozili sa synov Iz­raelových.


Verš v kontexte

11 Pre­to po­stavili nad ním úrad­níkov, ktorí vy­berali dane, aby ho trápili svojimi bremenami. A ľud vystavil fara­onovi mes­tá skladíšť, mes­to Pitom a Ram­ses. 12 Ale čím viacej ho trápili, tým viacej sa množil a tým viacej sa rozširoval. A hrozili sa synov Iz­raelových. 13 A Egypťania pod­robovali synov Iz­raelových v službu ukrut­ne ich utláčajúc.

späť na 2. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 Ale čím viacej ho trápili, tým viacej sa množil a tým viacej sa rozširoval. A hrozili sa synov Iz­raelových.

Evanjelický

12 Ale čím viac ho utláčali, tým viac sa rozm­nožoval a rozširoval, takže sa obávali Iz­rael­cov.

Ekumenický

12 Čím väčšmi ho však utláčali, tým väčšmi sa rozm­nožoval a roz­ras­tal, a Egypťania sa priam desili Iz­raelitov.

Bible21

12 Čím více jej však utis­kova­li, tím více ros­tl a tím více se roz­máhal. Egypťa­ny jí­ma­la z Iz­rae­li­tů hrůza,