RoháčekEster9,26

Ester 9:26

Pre­to po­menovali tie dni Púrim podľa mena púr. A preto pre všet­ky slová toho lis­tu, a preto, čo videli pri tom, a čo ich bolo stih­lo,


Verš v kontexte

25 Ale keď to prišlo pred kráľa, roz­kázal lis­tom, aby sa jeho zlost­ný úmysel, ktorý bol umys­lel proti Židom, ob­rátil na jeho hlavu, a tak ho obesili i jeho synov na šibenicu. 26 Pre­to po­menovali tie dni Púrim podľa mena púr. A preto pre všet­ky slová toho lis­tu, a preto, čo videli pri tom, a čo ich bolo stih­lo, 27 ustanovili a prijali Židia na seba a na svoje semeno jako i na všet­kých tých, ktorí by sa kedy pripojili k nim, že to nezajde, aby ne­svätili tých dvoch dní podľa toho, jako je o nich na­písané, a podľa ich času každého roku,

späť na Ester, 9

Príbuzné preklady Roháček

26 Pre­to po­menovali tie dni Púrim podľa mena púr. A preto pre všet­ky slová toho lis­tu, a preto, čo videli pri tom, a čo ich bolo stih­lo,

Evanjelický

26 Pre­to na­zvali tieto dni Púrím podľa slova púr; podľa všet­kých slov toh­to lis­tu, podľa toho, čo videli a čo sa im stalo,

Ekumenický

26 Pre­to na­zvali tieto dni Púrim podľa slova púr; podľa všet­kých slov toh­to lis­tu, podľa toho, ako to videli a prežili.

Bible21

26 Pro­to se těm dnům říká pu­rim, od toho slova pur. Kvůli vše­mu, co je za­psáno v této listině, co sami za­ži­li a co se jim vy­právělo,

RoháčekEster9,26