RoháčekEster10

Ester

Ahasverova moc a sláva. Uložená daň. Mardocheova veľkosť.1 Po­tom uložil kráľ Ahas­ver daň na zem a na os­trovy mora. 2 A všet­ky činy jeho moci a jeho hr­din­ská sila i zp­ráva o veľkosti Mar­doche­ovej, na jakú ho zveličil kráľ, či nie je to na­písané v knihe letopisov kráľov méd­skych a perz­ských? 3 Lebo Žid Mar­doche­us bol druhý po kráľovi Ahas­verovi a veľký u Židov a vzác­ny celému množstvu svojich bratov, hľadajúci dob­ré svoj­ho ľudu a hovoril to, čo donášalo pokoj všet­kému jeho semenu.

RoháčekEster10