RoháčekEster1,9

Ester 1:9

I kráľov­ná Vas­ta spravila hos­tinu ženám v kráľov­skom dome, ktorý pat­ril kráľovi Ahas­verovi.


Verš v kontexte

8 Ale sa pilo podľa nariadenia: ni­kto nenútil; lebo tak bol naložil kráľ všet­kým správ­com svoj­ho domu, aby urobili každému podľa toho, jako sa ktorému bude ľúbiť. 9 I kráľov­ná Vas­ta spravila hos­tinu ženám v kráľov­skom dome, ktorý pat­ril kráľovi Ahas­verovi. 10 Potom siedmeho dňa, keď sa bolo roz­veselilo srd­ce kráľovo vínom, roz­kázal Mehúmanovi, Bizetovi, Char­bonovi, Big­tovi a Abag­tovi, Zetarovi a Kar­kasovi, sied­mim komor­níkom, ktorí slúžili pred kráľom Ahas­verom,

späť na Ester, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 I kráľov­ná Vas­ta spravila hos­tinu ženám v kráľov­skom dome, ktorý pat­ril kráľovi Ahas­verovi.

Evanjelický

9 I kráľov­ná Vaští usporiadala hos­tinu pre ženy v kráľov­skom paláci, ktorý pat­ril kráľovi Ahas­vérovi.

Ekumenický

9 Aj kráľov­ná Vaští usporiadala hos­tinu pre ženy v paláci, ktorý pat­ril kráľovi Ahas­vérovi.

Bible21

9 Králov­na Vaš­ti za­tím v Xer­xově králov­ském paláci uspořáda­la hosti­nu pro že­ny.

RoháčekEster1,9