RoháčekEster1,21

Ester 1:21

A slovo bolo dob­ré v očiach kráľa i kniežat. A tak učinil kráľ podľa slova Memúchanov­ho.


Verš v kontexte

20 A keď sa počuje výrok kráľov, ktorý dá vy­hlásiť po celom svojom kráľov­stve, lebo je veľké, dajú všet­ky ženy svojim mužom úc­tu, od naj­väčšieho do naj­menšieho. 21 A slovo bolo dob­ré v očiach kráľa i kniežat. A tak učinil kráľ podľa slova Memúchanov­ho. 22 A rozo­slal lis­ty do všet­kých krajín kráľových, do každej krajiny jej vlast­ným pís­mom a ku každému národu v jeho vlast­nom jazyku, aby bol každý muž pánom vo svojom dome a hovoril to jazykom svoj­ho ľudu.

späť na Ester, 1

Príbuzné preklady Roháček

21 A slovo bolo dob­ré v očiach kráľa i kniežat. A tak učinil kráľ podľa slova Memúchanov­ho.

Evanjelický

21 Táto rada sa za­páčila kráľovi i kniežatám; kráľ urobil podľa Memúchánov­ho slova:

Ekumenický

21 Memúkanova rada sa za­páčila kráľovi i hod­nos­tárom a kráľ urobil podľa nej:

Bible21

21 Ta rada se krá­li i vel­možům lí­bi­la. Král se za­ří­dil pod­le Me­mu­chanovy rady

RoháčekEster1,21