RoháčekEster1,2

Ester 1:2

že v tých dňoch, keď sedel kráľ Ahas­ver na tróne svoj­ho kráľov­stva, ktorý bol na hrade Súsane,


Verš v kontexte

1 A stalo sa vo dňoch Ahas­vera (To bol ten Ahas­ver, ktorý kraľoval od In­die až po Et­hi­opiu, nad sto dvad­siatimi a sied­mimi krajinami), 2 že v tých dňoch, keď sedel kráľ Ahas­ver na tróne svoj­ho kráľov­stva, ktorý bol na hrade Súsane, 3 v treťom roku svoj­ho kraľovania, urobil hos­tinu všet­kým svojim kniežatám a svojim služob­níkom. Voj­sko Peržanov a Médov, veľmoži a kniežatá jed­not­livých krajín boli pred ním,

späť na Ester, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 že v tých dňoch, keď sedel kráľ Ahas­ver na tróne svoj­ho kráľov­stva, ktorý bol na hrade Súsane,

Evanjelický

2 v tých dňoch, keď kráľ Ahas­vér sedel na svojom tróne, ktorý bol na hrade v Šúšane,

Ekumenický

2 Vtedy, keď kráľ Ahas­vér sedel na svojom kráľov­skom tróne, ktorý bol v pevnosti v Šúšane,

Bible21

2 Xer­xes toho ča­su trůnil v králov­ském sí­delním paláci v Súsách.

RoháčekEster1,2