RoháčekEster1,18

Ester 1:18

Áno, už tohoto dňa to budú hovoriť kňahyne Peržanov a Médov, ktoré počuly o tom, čo urobila kráľovná, všet­kým kniežatám kráľovým, a nap­lodí sa hojne opov­rženia a hnevu.


Verš v kontexte

17 Lebo to, čo urobila kráľovná, roz­nesie sa ku všet­kým ženám, a bude to na to, aby po­hŕd­ly svojimi mužmi vo svojich očiach, keď po­vedia: Kráľ Ahas­ver roz­kázal do­viesť kráľov­nú Vas­tu pred seba, a ne­prišla. 18 Áno, už tohoto dňa to budú hovoriť kňahyne Peržanov a Médov, ktoré počuly o tom, čo urobila kráľovná, všet­kým kniežatám kráľovým, a nap­lodí sa hojne opov­rženia a hnevu. 19 Jest­li sa tedy vidí kráľovi za dob­ré, nech vy­j­de kráľov­ský roz­kaz zp­red jeho tvári, a nech sa to napíše medzi zákony Peržanov a Médov, aby toho nik­to neprekročil, že Vas­ta ne­prij­de viacej pred kráľa Ahas­vera, a jej kráľov­stvo nech dá kráľ jej družke, ktorá je lepšia než ona.

späť na Ester, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 Áno, už tohoto dňa to budú hovoriť kňahyne Peržanov a Médov, ktoré počuly o tom, čo urobila kráľovná, všet­kým kniežatám kráľovým, a nap­lodí sa hojne opov­rženia a hnevu.

Evanjelický

18 Ešte dnes to po­vedia perz­ské a méd­ske kňažné, ktoré počuli slová kráľov­nej, všet­kým kráľovým kniežatám; z toho vznik­ne veľa znevažovania a hnevu.

Ekumenický

18 Keď sa o slovách kráľov­nej do­zvedia perz­ské a méd­ske manžel­ky hod­nos­tárov, ešte dnes budú takis­to hovoriť so svojimi manžel­mi. Z toho vznik­ne mnoho urážok a hnevu.

Bible21

18 Ještě dnes se manželky per­ských a méd­ských vel­možů do­slech­nou zprávu o královně a za­čnou všem králov­ským vel­možům odmlou­vat! Jako by ne­bylo dost ne­vážnosti a há­dek!

RoháčekEster1,18