RoháčekEster1,1

Ester 1:1

A stalo sa vo dňoch Ahas­vera (To bol ten Ahas­ver, ktorý kraľoval od In­die až po Et­hi­opiu, nad sto dvad­siatimi a sied­mimi krajinami),


Verš v kontexte

1 A stalo sa vo dňoch Ahas­vera (To bol ten Ahas­ver, ktorý kraľoval od In­die až po Et­hi­opiu, nad sto dvad­siatimi a sied­mimi krajinami), 2 že v tých dňoch, keď sedel kráľ Ahas­ver na tróne svoj­ho kráľov­stva, ktorý bol na hrade Súsane, 3 v treťom roku svoj­ho kraľovania, urobil hos­tinu všet­kým svojim kniežatám a svojim služob­níkom. Voj­sko Peržanov a Médov, veľmoži a kniežatá jed­not­livých krajín boli pred ním,

späť na Ester, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 A stalo sa vo dňoch Ahas­vera (To bol ten Ahas­ver, ktorý kraľoval od In­die až po Et­hi­opiu, nad sto dvad­siatimi a sied­mimi krajinami),

Evanjelický

1 Za čias Ahas­véra - to bol Ahas­vér, ktorý kraľoval od In­die až po Kúš nad stod­vad­saťsedem krajinami -

Ekumenický

1 Stalo sa to za dní Ahas­véra; bol to ten Ahas­vér, ktorý kraľoval od In­die až po Etiópiu nad stod­vad­siatimi sied­mimi krajinami.

Bible21

1 Stalo se to za dnůkrále Xer­xe, toho Xer­xe, jenž kraloval nad sto sedm­a­dvaceti pro­vin­ci­e­mi od In­die až po Habeš.

RoháčekEster1,1