RoháčekEfezským6,20

Efezským 6:20

za ktoré po­sols­tvujem v reťazi, žeby som ho zves­toval pros­to a smele, jako mi náleží vravieť.


Verš v kontexte

19 i za mňa, žeby mi bolo dané slovo, keď ot­vorím svoje ús­ta, aby som pros­to a smele oznámil tajom­stvo evan­jelia, 20 za ktoré po­sols­tvujem v reťazi, žeby som ho zves­toval pros­to a smele, jako mi náleží vravieť. 21 Ale aby ste aj vy vedeli, čo sa so mnou deje, a čo robím, to všetko vám oznámi Tychikus, milovaný brat a ver­ný služob­ník v Pánovi,

späť na Efezským, 6

Príbuzné preklady Roháček

20 za ktoré po­sols­tvujem v reťazi, žeby som ho zves­toval pros­to a smele, jako mi náleží vravieť.

Evanjelický

20 pre ktoré som po­slom v putách, aby som ho ot­vorene hlásal, ako mi aj treba hovoriť.

Ekumenický

20 ktorého po­slom som i v okovách, a slobod­ne ho ohlasoval, ako som po­vin­ný.

Bible21

20 (je­hož vy­s­lan­cem jsem v těch­to řetězech), abych je hlásal tak směle, jak mám.