RoháčekEfezským6,2

Efezským 6:2

Cti svoj­ho otca a svoju mať - to je pr­vé pri­kázanie so za­sľúbením -,


Verš v kontexte

1 Vy, deti, po­slúchaj­te svojich rodičov v Pánovi, lebo to je spraved­livé. 2 Cti svoj­ho otca a svoju mať - to je pr­vé pri­kázanie so za­sľúbením -, 3 aby ti bolo dob­re, a aby si dlho žil na zemi.

späť na Efezským, 6

Príbuzné preklady Roháček

2 Cti svoj­ho otca a svoju mať - to je pr­vé pri­kázanie so za­sľúbením -,

Evanjelický

2 Cti si otca a mat­ku - to je pr­vé pri­kázanie so za­sľúbením -

Ekumenický

2 Cti si otca i mat­ku — to je pr­vé pri­kázanie s prisľúbením —,

Bible21

2 „Cti svého otce i matku,“ to je první přikázání se za­s­líbením: