RoháčekEfezským6,19

Efezským 6:19

i za mňa, žeby mi bolo dané slovo, keď ot­vorím svoje ús­ta, aby som pros­to a smele oznámil tajom­stvo evan­jelia,


Verš v kontexte

18 mod­liac sa každou mod­lit­bou a pros­bou každého času v Duchu a tým cieľom bdejúc s celou vy­trvan­livosťou a pros­bou za všet­kých svätých, 19 i za mňa, žeby mi bolo dané slovo, keď ot­vorím svoje ús­ta, aby som pros­to a smele oznámil tajom­stvo evan­jelia, 20 za ktoré po­sols­tvujem v reťazi, žeby som ho zves­toval pros­to a smele, jako mi náleží vravieť.

späť na Efezským, 6

Príbuzné preklady Roháček

19 i za mňa, žeby mi bolo dané slovo, keď ot­vorím svoje ús­ta, aby som pros­to a smele oznámil tajom­stvo evan­jelia,

Evanjelický

19 aj za mňa, aby mi bola daná reč, keď ot­vorím ús­ta, zves­tovať zjav­ne tajom­stvo evan­jelia,

Ekumenický

19 aj za mňa, aby mi bolo dané pravé slovo, kedykoľvek pre­hovorím; aby som smelo zves­toval tajom­stvo evan­jelia,

Bible21

19 Mod­lete se i za mne, aby mi bylo dáno slovo, abych mohl otevřít ús­ta a směle ozna­movat tajem­ství evange­lia