RoháčekEfezským6,17

Efezským 6:17

A vez­mite aj pril­bu spasenia i meč Ducha, ktorým je slovo Božie,


Verš v kontexte

16 A pri­tom pri všet­kom vez­mite štít viery, ktorým budete môcť uhasiť všet­ky oh­nivé šípy toho zlého. 17 A vez­mite aj pril­bu spasenia i meč Ducha, ktorým je slovo Božie, 18 mod­liac sa každou mod­lit­bou a pros­bou každého času v Duchu a tým cieľom bdejúc s celou vy­trvan­livosťou a pros­bou za všet­kých svätých,

späť na Efezským, 6

Príbuzné preklady Roháček

17 A vez­mite aj pril­bu spasenia i meč Ducha, ktorým je slovo Božie,

Evanjelický

17 Vez­mite si aj pril­bu spasenia a meč Ducha, ktorým je slovo Božie.

Ekumenický

17 Vez­mite si aj pril­bu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo.

Bible21

17 Vez­mě­te si také přil­bu spa­sení a meč Du­cha, jímž je Boží slovo.