RoháčekEfezským5,4

Efezským 5:4

ani mrz­kosť a bláz­nivé reči alebo šp­rýmy, čo sa ne­pat­rí, ale radšej ďakovanie,


Verš v kontexte

3 A smils­tvo a vôbec akákoľvek nečis­tota alebo lakom­stvo nech sa ani ne­menuje medzi vami, jako sa sluší svätým, 4 ani mrz­kosť a bláz­nivé reči alebo šp­rýmy, čo sa ne­pat­rí, ale radšej ďakovanie, 5 Lebo to viete, že ni­ktorý smil­ník alebo nečis­tý alebo lakomec, čo je to is­té jako modlár, ne­má dedičs­tva v kráľov­stve Kris­ta a Boha.

späť na Efezským, 5

Príbuzné preklady Roháček

4 ani mrz­kosť a bláz­nivé reči alebo šp­rýmy, čo sa ne­pat­rí, ale radšej ďakovanie,

Evanjelický

4 ani mrz­kosť, ani bláz­nivé reči a vtip­kovanie - čo sa ne­pat­rí; ale radšej dob­rorečenie.

Ekumenický

4 Viesť mrz­ké, dvoj­zmysel­né a hlúpe reči sa ne­pat­rí, radšej vzdávaj­te vďaky.

Bible21

4 Stejně tak není namístě sprosto­ta, hloupé řeči a dvoj­smy­s­lné narážky, ale radě­ji díkůčinění.