RoháčekEfezským5,33

Efezským 5:33

Avšak aj vy, jeden každý osobit­ne tak nech miluje svoju ženu jako sám seba, a žena aby sa bála muža.


Verš v kontexte

31 Zato opus­tí človek svoj­ho otca i s­voju mať a pri­pojí sa ku svojej žene, a tí dvaja budú v jed­no telo. 32 Toto tajom­stvo je veľké, ale ja hovorím vzťahom na Kris­ta a vzťahom na cir­kev. 33 Avšak aj vy, jeden každý osobit­ne tak nech miluje svoju ženu jako sám seba, a žena aby sa bála muža.

späť na Efezským, 5

Príbuzné preklady Roháček

33 Avšak aj vy, jeden každý osobit­ne tak nech miluje svoju ženu jako sám seba, a žena aby sa bála muža.

Evanjelický

33 Tak­to teda aj vy každý jeden miluj­te si ženu ako seba, a žena nech sa bojí muža.

Ekumenický

33 A tak i každý z vás bez výnim­ky nech tak miluje svoju ženu ako seba. A žena nech prejavuje mužovi úc­tu.

Bible21

33 Ať ovšem každý jednot­livý z vás mi­lu­je svou manželku jako sám se­be. A že­na ať má svého manže­la v úctě.