RoháčekEfezským5,30

Efezským 5:30

lebo sme údami jeho tela, z jeho mäsa a z jeho kos­tí.


Verš v kontexte

29 Lebo veď nebolo ni­kdy ni­koho, kto by bol nenávidel svoj­ho tela, ale ho každý chová a opat­ruje ako aj Pán cir­kev, 30 lebo sme údami jeho tela, z jeho mäsa a z jeho kos­tí. 31 Zato opus­tí človek svoj­ho otca i s­voju mať a pri­pojí sa ku svojej žene, a tí dvaja budú v jed­no telo.

späť na Efezským, 5

Príbuzné preklady Roháček

30 lebo sme údami jeho tela, z jeho mäsa a z jeho kos­tí.

Evanjelický

30 lebo sme úd­mi Jeho tela .

Ekumenický

30 pre­tože sme úd­mi jeho tela.

Bible21

30 Jsme pře­ce údy jeho tě­la.