RoháčekEfezským5,29

Efezským 5:29

Lebo veď nebolo ni­kdy ni­koho, kto by bol nenávidel svoj­ho tela, ale ho každý chová a opat­ruje ako aj Pán cir­kev,


Verš v kontexte

28 Tak sú po­vin­ní aj mužovia milovať svoje ženy jako svoje ­vlast­né telá. Kto miluje svoju ženu, sám seba miluje. 29 Lebo veď nebolo ni­kdy ni­koho, kto by bol nenávidel svoj­ho tela, ale ho každý chová a opat­ruje ako aj Pán cir­kev, 30 lebo sme údami jeho tela, z jeho mäsa a z jeho kos­tí.

späť na Efezským, 5

Príbuzné preklady Roháček

29 Lebo veď nebolo ni­kdy ni­koho, kto by bol nenávidel svoj­ho tela, ale ho každý chová a opat­ruje ako aj Pán cir­kev,

Evanjelický

29 Veď ni­kto ni­kdy ne­mal v nenávis­ti svoje telo, ale ho živí a opat­ruje, ako aj Kris­tus cir­kev;

Ekumenický

29 Veď ni­kdy ni­kto ne­mal svoje telo v nenávisti, ale živí ho a opat­ruje, ako aj Kris­tus Cir­kev,

Bible21

29 Nikdo nikdy neměl své vlastní tělo v nenávisti, ale každý je živí a opatruje, tak jako Kri­stus svou církev.