RoháčekEfezským5,28

Efezským 5:28

Tak sú po­vin­ní aj mužovia milovať svoje ženy jako svoje ­vlast­né telá. Kto miluje svoju ženu, sám seba miluje.


Verš v kontexte

27 aby si ju po­stavil pred seba sláv­nu, cir­kev, ne­majúcu škvr­ny alebo vrás­ky alebo niečoho takého, ale aby bola svätá a bez­vad­ná. 28 Tak sú po­vin­ní aj mužovia milovať svoje ženy jako svoje ­vlast­né telá. Kto miluje svoju ženu, sám seba miluje. 29 Lebo veď nebolo ni­kdy ni­koho, kto by bol nenávidel svoj­ho tela, ale ho každý chová a opat­ruje ako aj Pán cir­kev,

späť na Efezským, 5

Príbuzné preklady Roháček

28 Tak sú po­vin­ní aj mužovia milovať svoje ženy jako svoje ­vlast­né telá. Kto miluje svoju ženu, sám seba miluje.

Evanjelický

28 Tak­to sú po­vin­ní aj mužovia milovať si ženy ako vlast­né telá. Kto si miluje ženu, seba samého miluje.

Ekumenický

28 Tak aj muži majú milovať svoje ženy ako vlast­né telá. Kto miluje svoju ženu, miluje samého seba.

Bible21

28 Stejně tak mu­sí muži mi­lovat své že­ny jako svá vlastní tě­la. Kdo mi­lu­je svou ženu, mi­lu­je sám se­be.