RoháčekEfezským5,13

Efezským 5:13

Ale to všet­ko, kárané od svet­la, vy­chádza na javo; lebo všet­ko, čo vy­chádza na javo, je svet­lo.


Verš v kontexte

12 Lebo o tom, čo oni taj­ne robia, je mrz­ko aj len hovoriť. 13 Ale to všet­ko, kárané od svet­la, vy­chádza na javo; lebo všet­ko, čo vy­chádza na javo, je svet­lo. 14 Pre­to hovorí: Pre­buď sa ty, kto spíš, a vstaň z mŕt­vych, a bude ti svietiť Kris­tus.

späť na Efezským, 5

Príbuzné preklady Roháček

13 Ale to všet­ko, kárané od svet­la, vy­chádza na javo; lebo všet­ko, čo vy­chádza na javo, je svet­lo.

Evanjelický

13 Všet­ko, čo svet­lo od­haľuje, stáva sa zjav­ným,

Ekumenický

13 No všet­ko, čo svet­lo od­halí, stáva sa zjav­ným.

Bible21

13 Všech­no, co je vy­sta­veno světlu, však vy­chází naje­vo