RoháčekEfezským4,9

Efezským 4:9

Ale to, že vystúpil, čože je iné, ako že aj prv sos­túpil do hl­bších čas­tí ako je zem?


Verš v kontexte

8 Pre­to hovorí: Vy­stúpiac na výsosť zajal zajatie a dal ľuďom dary. 9 Ale to, že vystúpil, čože je iné, ako že aj prv sos­túpil do hl­bších čas­tí ako je zem? 10 Ten, ktorý to sos­túpil, je ten is­tý, ktorý aj vy­stúpil nad všet­ky nebesia, aby na­pl­nil všet­ko.

späť na Efezským, 4

Príbuzné preklady Roháček

9 Ale to, že vystúpil, čože je iné, ako že aj prv sos­túpil do hl­bších čas­tí ako je zem?

Evanjelický

9 Čo iného znamená to: vstúpil, ako že aj zo­stúpil do nižších čas­tí zeme?

Ekumenický

9 A čo iné znamená „vys­túpil“ , ako že aj zo­stúpil do nižších čas­tí zeme?

Bible21

9 To, že „vy­stou­pi­l“ , mu­sí zna­menat, že před­tím také se­stou­pil do­lů na zem.