RoháčekEfezským4,4

Efezským 4:4

Jed­no telo a jeden Duch, ako ste aj po­volaní v jed­nej nádeji svoj­ho po­volania.


Verš v kontexte

3 usilujúci sa za­chovávať jed­notu Ducha v sväz­ku po­koja. 4 Jed­no telo a jeden Duch, ako ste aj po­volaní v jed­nej nádeji svoj­ho po­volania. 5 Jeden Pán, jed­na viera, jeden krst,

späť na Efezským, 4

Príbuzné preklady Roháček

4 Jed­no telo a jeden Duch, ako ste aj po­volaní v jed­nej nádeji svoj­ho po­volania.

Evanjelický

4 Jed­no je telo a jeden duch, ako ste aj boli po­volaní v jed­nej nádeji svoj­ho po­volania.

Ekumenický

4 Jed­no je telo a jeden Duch, ako ste aj boli po­volaní k jednej nádeji svoj­ho po­volania.

Bible21

4 Je jedno tělo a je­den Duch, jed­na na­děje, k níž jsme byli po­vo­láni,