RoháčekEfezským4,3

Efezským 4:3

usilujúci sa za­chovávať jed­notu Ducha v sväz­ku po­koja.


Verš v kontexte

2 s celou po­korou a krot­kosťou, so zhovievavosťou znášajúci sa na­vzájom v lás­ke, 3 usilujúci sa za­chovávať jed­notu Ducha v sväz­ku po­koja. 4 Jed­no telo a jeden Duch, ako ste aj po­volaní v jed­nej nádeji svoj­ho po­volania.

späť na Efezským, 4

Príbuzné preklady Roháček

3 usilujúci sa za­chovávať jed­notu Ducha v sväz­ku po­koja.

Evanjelický

3 a usiluj­te sa za­chovávať jed­notu ducha vo zväz­ku po­koja.

Ekumenický

3 Usiluj­te sa za­chovávať jed­notu ducha vo zväz­ku po­koja.

Bible21

3 a usi­lu­j­te za­chovávat jedno­tu Du­cha, spo­jeni pou­tem poko­je.