RoháčekEfezským4,28

Efezským 4:28

Kto krad­ne, nech už viac nek­rad­ne, ale radšej nech pracuje robiac dob­ré vlast­nými rukami, aby mal čo udieľať núdz­nemu.


Verš v kontexte

27 ani nedávaj­te mies­ta diab­lovi. 28 Kto krad­ne, nech už viac nek­rad­ne, ale radšej nech pracuje robiac dob­ré vlast­nými rukami, aby mal čo udieľať núdz­nemu. 29 Nech ne­vychádza nijaké mrz­ké slovo z vašich úst, ale ak je nejaké dob­ré na vzdelanie, p­ráve potrebné, aby dalo milosť tým, ktorí počúvajú.

späť na Efezským, 4

Príbuzné preklady Roháček

28 Kto krad­ne, nech už viac nek­rad­ne, ale radšej nech pracuje robiac dob­ré vlast­nými rukami, aby mal čo udieľať núdz­nemu.

Evanjelický

28 Ten, čo kradol, nech viac nek­rad­ne, radšej nech pracuje a vlast­nými rukami za­rába, aby mal z čoho udeliť núdz­nemu.

Ekumenický

28 Zlodej nech už nek­rad­ne, ale radšej nech pracuje a vlast­nými rukami za­rába, aby sa mal o čo roz­deliť s núdznym.

Bible21

28 Zloděj ať přestane krást a za­čne pracovat. Ať se slušně živí vlastní­ma ruka­ma, aby se měl oč podě­lit s tím, kdo má nou­zi.